Konference

Konference k dětským právům Brno 11. září 2017 – Participace dětí a informovanost o jejich právech

Na konferenci zazněla řada příspěvků, které budou brzy vydány v samostatné publikaci. V předstihu nabízíme alespoň jejich stručný přehled v podobě prezentací. Z vystoupení prof. Dalibora Jílka vyjímáme část o Deklaraci o vzdělávání k lidským právům (rezoluce Valného shromáždění 66/137  ze dne 19. prosince 2011 – UNITED NATIONS DECLARATION ON HUMAN RIGHTS EDUCATION AND TRAINING – A/RES/66/137).

Eva Janíčková – Systemová práce s rodinou s ohledem na práva dítěte
Kirsten Sandberg – Participace dětí priklady dobré praxe z Norska
Klara Šimáčková-Laurenčíkova –Systém péče o ohrožené děti a rodiny
Martina Cirbusová – Analýza současného stavu institucionálního a zabezpečení ochrany práv dítěte
Michaela Blahutová a Michaela Zdráhalová – Participace SPOD pohledem dětí
Petra Ali Doláková – Participace jako právo dítěte
Robin Brzobohatý –Socio-historická kategorie dětství v kontextu přístupu založeného na právech dítěte
Rut Sigurardóttir – Islandská zkušenost nalézání názoru dětí a poskytování informací o jejich právech
Zdeněk Kapitán – Edukace dospělých ve věci participačních práv dětí v procesu ochrany práv dětí
PhDr. Peter Guráň, PhD. – Skúsenosti Výboru OSN pre práva dieťaťa s úradmi detských ombudsmanov

About the author

Klára Zemanová