O nás

 

Nabízíme webový prostor prava-ditete.cz ke sdílení všem, kteří chtějí, aby se témata dětských práv neztratila v husté síti internetu. Pošlete své příspěvky, zprávy, aktuality a odkazy na info@pravaditete.cz

 

Web vznikl z iniciativy Česko-britské o.p.s. v rámci sub-projektu PF 204 Justice přátelská k dětem. Dítě a média. Web Práva dítěte www.pravaditete.cz sdružuje iniciativy a informace, týkající se dětských práv.

Na základě švýcarského vzoru je tak v podmínkách ČR vytvářen webový prostor pro založení a rozvíjení sítě organizací, úřadů a dalších institucí v oblasti ochrany práv dítěte, na kterém budou umístěny informace o sub-projektu, výstupy sub-projektu, aktuální informace k problematice ochrany práv dětí v ČR, odkazy na úřady, instituce, apod.

Česká republika se do sítě organizací usilujících o nejlepší zájem dítěte zapojuje zejména prostřednictvím české sekce DCI – Sdružení zastánců dětských práv v České republice a Aliance nestátních organizací (ANO).

 

Členové ANO (Aliance nestátních organizací)

1.      AMAVET

2.      Centrum integrace dětí

3.      Česká sekce DCI

4.      Český výbor organizace pro předškolní vzdělávání OMEP

5.      Dětské krizové centrum

6.      DUHA – sdružení dětí a mládeže

7.      EPHATA

8.      EAICY – Evropská asociace zařízení pro volný čas dětí a mládeže

9.      FOD – Fond ohrožených dětí

10.    Change It!

11.    Nadace Naše dítě

12.    Nadační fond Autismo Mi Mundo

13.    Rodina 2013

14.    Sdružení Linky bezpečí

15.    Sdružení rodičů a přátel dětí

16.    Sdružení SOS dětských vesniček

17.    Sdružení za dodr

Užitečné informace nejen pro děti

Problém? Otázky?

Nevíte si rady? Chcete něčemu lépe rozumět? Přečtěte si, zeptejte, zavolejte, chatujte, napište.

 

Více informací zde