Historie dětských práv

Myšlenka dětských práv se objevila nejdříve v podobě deklarací, které neměly právní závaznost a k dítěti přistupovaly jako k objektu sociální péče a ochrany.

 

Řada autorů považuje 20. století za století dětských práv, mj. i proto, že obě světové války, které způsobily dětem nesmírné utrpení přímo ve válečné době a závažné důsledky pro jejich poválečnou situaci, si vyžádaly naléhavé řešení. Vznikaly různé iniciativy, mezi nimi organizace Save for children (Chraňte děti 1919) nebo United Nations International Children´s Emergency (Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci, 1946).

Myšlenka dětských práv se objevila nejdříve v podobě deklarací, které neměly právní závaznost a k dítěti přistupovaly jako k objektu sociální péče a ochrany (např. Ženevská deklarace práv dítěte z r. 1924).

V r. 1953 vznikla organizace  UNICEF jako součást OSN  organizační schéma OSN. Český výbor UNICEF existuje od r. 1991 (www.unicef.cz) Hlavním principem je zásada zvláštní pozornosti dětem.

Deklarace práv dítěte z r. 1959 se odvolává na deklaraci z r. 1924 a na znění Všeobecné deklarace lidských práv z r. 1948.

Rok 1979 byl OSN vyhlášen Rokem dítěte a v tomto roce vznikla v Ženevě i organizace DCI (Defence for Children Internationalhttp://www.defenceforchildren.org/ .

V listopadu 1989 přijata Valným shromážděním OSN  Úmluva o právech dítěte. Tehdejší Československo ji ratifikovalo v r. 1991 a po vzniku samostatné České republiky tento právní závazek ČR akceptovala.

Významnou událostí pro dětská práva bylo Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN v květnu 2002 pod názvem  A World Fit for Children, kterého se účastnilo i 400 dětí a mladistvích.

Užitečné informace nejen pro děti

Problém? Otázky?

Nevíte si rady? Chcete něčemu lépe rozumět? Přečtěte si, zeptejte, zavolejte, chatujte, napište.

 

Více informací zde