Oblasti dětských práv

 

Zaměřujeme se na dodržování dětských práv v oblasti práva a vzdělání, soudních procesů vedených s dětmi a monitorujeme zobrazování dětí v médiích.

 

Dětská práva jsou lidská práva

K některým právům musí děti dorůst a dospět (např. právo být volen) a naopak z některých práv časem vyrostou, zejména těch, která je chrání jako děti a mladé lidi, dávají důraz na budování jejich osobnosti a naplňování dalších specifických potřeb. V době dětství a dospívání jsou však pro ně dětská práva nesmírně důležitá, hlavně pro jejich dobrou cestu ke zdraví, vzdělání a k plnému občanství i lidství. Kontext lidských práv je proto důležitý zdroj a inspirace při naplňování práv dítěte. Tady jsou některé inspirativní odkazy:

www.lidskaprava.cz

www. aktivniobcanstvi.cz

www.mladezvakci.cz

www.obcanskevzdelavani.cz/demokracie

Univerzální pomůckou při poznávání lidských práv v mnoha oblastech může být manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Kompas. Obsah manuálu je na stranách 4, 5 a 6. Celý čtyřsetstránkový manuál v češtině je k dispozici zde.

Právní problematiku důležité oblasti dětských práv přibližuje v publikaci Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte pro organizaci Liga lidských práv právnička Anna Hofschneiderová. Liga lidských práv publikaci vydala v roce 2016. Volně ke stažení je zde. Autorka působí rovněž jako lektorka a může zájemcům osvětlit na seminářích další témata, více zde.

Děti a vzdělávání

Kde všude se učíme? Ve škole, v rodině, na ulici, při sportování. Vzdělávání není jen formální, učíme se z kultury, z médií, zejména z internetu. Něco nás naučí i přátelé a kamarádi.
Více >>>

Péče o děti

Právní problematiku důležité oblasti dětských práv přibližuje v publikaci Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte pro organizaci Liga lidských práv právnička Anna Hofschneiderová.
Více >>>

Děti a média

Odpovědnost za děti mají bezprostředně rodiče a škola, odpovědnost k dětem celá společnost, včetně médií. V médiích lze najít hodnoty, které určitá společnost přijímá či odmítá, o kterých diskutuje.
Více >>>

Děti a bolest

Každý člověk si má právo na úctu a respekt od druhých i sám k sobě. Někdy mu je zaručí sama společnost, komunita, pracovní prostředí – jindy se musí o svá lidská práva hlásit a třeba i bojovat sám.
Více >>>