Děti a vzdělání

 

Kde všude se učíme? Ve škole, v rodině, na ulici, při sportování. Vzdělávání není jen formální, učíme se z kultury, z médií, zejména z internetu. Něco nás naučí i přátelé a kamarádi. Přečtěte si k tomu úvodní studii našeho ambasadora  Antonína Bůžka.

Právo participace

Dnešní děti nechtějí být pasivní a středoškolská mládež už také odrostla jednoduchému modelu „Učitel ví – žák opakuje“. Jak chápat právo dětí na širší participaci ve škole? Stručně se o tom dovíte v prezentaci  a komentáři naší ambasadorky Petry Ali Dolákové. Celá studie, která vznikla v rámci projektu Česko-britské o.p.s. je zde.

Jak prosazovat ve škole sociální normy včetně kázně? Nejlépe přátelskou, spolupracující atmosférou ve škole. Tedy kázeň ano, ale se zachováním lidské důstojností dětí ve škole. Pomocí participace dítěte se z vnějšku vyžadovaná kázeň může změnit v sebekázeň. Děti mají právo vyjadřovat své i nezralé myšlenky a právo se poradit, zvlášť když se nechovají správně a samy situaci neumí reflektovat. Více v příspěvku prof. Dalibora Jílka.

Užitečné odkazy

Stránky o inkluzivním vzdělávání – www.cosiv.cz

O jídle ve škole – www.skutecnezdravaskola.cz

Pomáháme si navzájem nejen se školou – www.lata.cz

Portál jedné z nejuznávanějších českých neziskovek Člověk v tísni o.p.s.  Jeden svět na školách: filmy, videa a další materiály pro výuku nejen k lidským právům, ale i k poznání moderní historie – www.jsns.cz

Užitečné informace nejen pro děti

Problém? Otázky?

Nevíte si rady? Chcete něčemu lépe rozumět? Přečtěte si, zeptejte, zavolejte, chatujte, napište.

 

Více informací zde