Naše publikační činnost

Participace a informovanost. Z konference 11. září 2017.

 

Projekt EHP-CZ04-BFB-1-018-2017 Česko-britské, o.p.s. s názvem Informovanost ohrožených dětí o jejich situaci, právech a možnostech ochrany byl zaměřen na informovanost dětí o právech dítěte a na participační práva dětí v situacích, událostech a jednáních, které se jich týkají. Projekt je spolufinancován prostřednictvím EHP a Norských fondů. Součástí projektu byla i konference Participace dětí a informovanost o jejich právech, uskutečněná v září letošního roku v Brně.

Z příspěvků konference vznikla publikace – Aktuální otázky ochrany práv dětí, Informování dětí o jejich právech.

Oponentské posudky k příspěvkům publikace:

Oponentský posudek publikace projektu – Vladimír Smékal

Oponentský posudek publikace projektu – Petra Ali Doláková

Oponentský posudek publikace projektu – Antonín Bůžek

Fotogalerie z akcí

Užitečné informace nejen pro děti

Problém? Otázky?

Nevíte si rady? Chcete něčemu lépe rozumět? Přečtěte si, zeptejte, zavolejte, chatujte, napište.

 

Více informací zde